I Oddebollen gäller Svenska Fotbollförbundets regler för 11 mot 11, 9 mot 9 och 7 mot 7 med nedanstående undantag, tillägg och förtydligande.

§ 1. Matchtider

11 mot 11
2 x 20 min
(Final spelas 2 x 25 min)

9 mot 9
2 x 20 min
(Final spelas 2 x 25 min)

7 mot 7
2 x 15 min
(Final spelas 2 x 20 min)

§ 2. Oavgjort resultat 


11 mot 11 och 9 mot 9
I A- och B-finalen tillämpas, vid oavgjort resultat efter ordinarie matchtid, förlängning med 2 x 7½ min. Skulle det då fortfarande vara oavgjort, tillgrips straffsparkstävling enligt FIFA:s regler (5-1-1-1).

7 mot 7:

I A- och B-finalen tillämpas, vid oavgjort resultat efter ordinarie matchtid, förlängning med 2 x 5 min. Skulle det då fortfarande vara oavgjort, tillgrips straffsparkstävling enligt FIFA:s regler (5-1-1-1).

I övriga matcher som måste få ett avgörande tillgrips straffsparkstävling enligt FIFA:s regler (5-1-1-1) direkt efter ordinarie matchtid.

§ 3. Antal spelare per match 


11 mot 11: 

1 MV + 10 utespelare + fritt antal avbytare

9- mot 9:
1 MV + 8 utespelare + fritt antal avbytare

7 mot 7:
1 MV + 6 utespelare + fritt antal avbytare

Byten av spelare får ske när som helst under match och utan att domaren underrättas, men spelare som byts ut skall ha lämnat planen innan ny får komma in. Byte måste ske inom 10 m från mittlinjen. Vid felaktigt byte varnas den inkommande spelaren.

§ 4. Inspark och bakåtspel i 7 mot 7 


Inspark görs genom att målvakten kastar eller rullar ut bollen från valfri plats inom straffområdet. 
Vid bakåtspel till den egna målvakten får målvakten inte plocka upp bollen med händerna.

§ 5. Deltagande spelare

Deltagande spelare får endast deltaga i ett lag per åldersgrupp.

§ 6. Inbördes ordning

Vid seger erhålles tre poäng, vid oavgjort en poäng och vid förlust noll poäng.
I grupperna fastställes inbördes ordning enligt följande:

a) antal poäng
b) målskillnad
c) antal gjorda mål
d) inbördes möte
e) lottdragning

Resultat, tabeller och slutsegrare förekommer inte i P12, P11, P10, F12, F10.

§ 7. Varningar

Varningar räknas ej samman från match till match och kan således inte resultera i avstängning i kommande match. § 8. Utvisningar

Vid lindrig utvisning (två varningar i samma match) får spelaren deltaga i nästkommande match. Vid grov utvisning bestämmer tävlingskommittén tillsammans med domaransvarig om spelaren skall stängas av i nästkommande match/matcher. § 9. Skruvdobbar

Skruvdobbar är tillåtet i åldersgrupperna P17, P15 och F17. 
Skruvdobbar är förbjudet i alla övriga åldersgrupper. § 10. Bollstorlek

Nedanstående bollstorlekar används i samtliga matcher i turneringen: 


Storlek 5: P17, P15, P14, P13, F17, F 14 och F13 

Storlek 4: P12, P11, P10 och F12 § 11. Målstorlek

11 mot 11: 7, 32 x 2, 44 meter

9 mot 9 och 7 mot 7: 5 x 2 meter

§ 12. Åldersdispenser

Åldersdispenser tillämpas enligt följande: Två spelare i 11 mot 11 och 9 mot 9 samt en spelare i 7 mot 7 får vara födda kalenderåret före den åldersklass de spelar i och vara på plan i match. När det gäller avbytare eller hela truppen finns ingen begränsning i antal. § 13. Protest

Protest skall inlämnas skriftligen till sekretariatet och vara underskriven av protesterande lags ansvarige ledare senast 30 min efter att berörd match avslutats. Protestavgiften, 300:-, skall inbetalas samtidigt med protestskrivelsen. Avgiften återfås om protesten godkännes.

Protester handlägges av tävlingskommittén (Leif Lindvärn och Karl-Gustav Gustafsson) och domaransvarig, vars beslut ej kan överklagas eller ändras.