De anmälda föreningarna har inte blivit offentliggjorda än...De anmälda föreningarna har inte blivit offentliggjorda än...