IK Oddevolds Oddebollenutskott

Här ser Ni ansikten på några av de som jobbar med Oddebollen. Detta är utskottet hos arrangerande IK Oddevold där följande individer jobbar för att ge Er en så bra turnering som möjligt.

Under turneringens gång växer dock antalet medarbetare markant.

Alfabetisk ordning nedan:

Bild: Leif Lindvärn
Leif Lindvärn
Ordförande
 
Bild: Kicki Broberg
Kicki Broberg
Försäljning
Bild: Sören Buhr
Sören Buhr
Förläggning
Bild: Sten-Åke Frick
Sten-Åke Frick
Tävling
 
Bild: Håkan Hansson
Håkan Hansson
Material
Bild: Martin Hesselroth
Martin Hesselroth
Tävling
Bild: Thomas Hesselroth
Thomas Hesselroth
Försäljning
 
 
Roger Lundgren
Roger Lundgren
Tävling
Bild: Leif Mattsson
Leif Mattsson
Försäljning
Bild: Bengt Rydell
Bengt Rydell
Förläggning
 
Bild: Maritha Sandström
Maritha Sandström
Sjukvård
Bild: Elisabeth Scott
Elisabeth Scott
Försäljning
Bild: Dan Sörqvist
Dan Sörqvist
Material Kontakta oss gärna!


Ansvarsområden

- Tävlingsverksamhet
- Förläggning
- Försäljning
- Material/transport
- Marknadsföring: samarbetspartners

Möten

- Månadsmöten mellan jan - jun
- Möten när Oddebollen startar
- Utvärderingsmöte i sep/okt
        

Uppgifter

- Marknadsföring: deltagarlag
- Bemanna funktionärslistor
- Inköp/hyra (försäljning och material)
- Teckna avtal
- Söka sanktion/tillstånd
- Tävlingsverksamheten
- Utveckla turneringen
- Samarbetspartners
- Utvärdering av utskottets arbete

Rapportering

Ordföranden avger rapport
vid varje huvudstyrelsemöte

 


Bild: Skriv ut! Skriv ut

© 2004-2017 IK Oddevold · Fossums Kvarnväg 4, 451 34 Uddevalla · 0522 - 64 56 50 · BG 704-9992