Nya åldersklasser 2019

Till Oddebollen 2019 har vi utökat med en klass för pojkar och ändrat en klass för flickorna.

I P 14 har tillkommit en klass i spel 9 mot 9 benämnd P 14-9.

Klassen P 14, som spelas 11 mot 11, kvarstår och är benämnd P 14-11.

I flickklassen P 14 har vi ändrat spelformen till 9 mot 9 (tidigare spelades den 11 mot 11). Till skillnad mot pojkarna kommer vi inte, att ha båda klasserna för flickorna i denna åldersgrupp.

Läs mer om alla våra klasser på hemsidan!