Regler för turneringen

Bild: Illustration av ett paragraftecken till sidan som här nedan behandlar regelverket.Här följer det regelverk som ligger till grund för turneringens genomförande. I Oddebollen gäller Svenska Fotbollförbundets regler för 11-, 9- och 7-mannafotboll med nedanstående undantag, tillägg och förtydligande.

Bild: PDF-ikon - Klicka för att ladda hem Svenska Fotbollförbundets regler.  Klicka för att ladda hem Svenska Fotbollförbundets regler

§ 1. Matchtider

11- och 9-MANNA:
2 x 20 min
(dock ej i finalen som spelas 2 x 25 min)

7-MANNA:
2 x 15 min
(dock ej i finalen som spelas 2 x 20 min)

§ 2. Oavgjort resultat

11- och 9-MANNA:
I A- och B-finalen tillämpas, vid oavgjort resultat efter ordinarie matchtid, förlängning med 2 x 7½ min. Skulle det då fortfarande vara oavgjort, tillgrips straffsparkstävling enligt FIFA:s regler (5-1-1-1).

7-MANNA:
I A- och B-finalen tillämpas, vid oavgjort resultat efter ordinarie matchtid, förlängning med 2 x 5 min. Skulle det då fortfarande vara oavgjort, tillgrips straffsparkstävling enligt FIFA:s regler (5-1-1-1).

I övriga matcher som måste få ett avgörande tillgrips straffsparkstävling enligt FIFA:s regler (5-1-1-1) direkt efter ordinarie matchtid.

§ 3. Antal spelare per match

11-MANNA:
1 MV + 10 utespelare + fritt antal avbytare

9-MANNA:
1 MV + 8 utespelare + fritt antal avbytare

7-MANNA:
1 MV + 6 utespelare + fritt antal avbytare

Byten av spelare får ske när som helst och utan att domaren underrättas, men vi vill påpeka, att spelare som byts ut skall ha lämnat planen innan ny får komma in.

OBS! Byte måste ske inom 10 m från mittlinjen. Vid felaktigt byte varnas den inkommande spelaren.

§ 4. Inspark i 7-manna får...

...läggas ända fram till straffområdeslinjen.

§ 5. Deltagande spelare...

...får endast deltaga i ett lag per åldersgrupp.

§ 6. Inbördes ordning...

...i gruppspel: vid seger erhålles tre poäng, vid oavgjort en poäng och vid förlust blir laget utan. I grupperna fastställes inbördes ordning enligt följande:

a) antal poäng
b) målskillnad
c) antal gjorda mål
d) inbördes möte
e) lottdragning

* Inga resultat registreras i P11, P10, F10
Resultat, tabeller och slutsegrare förekommer inte i P11, P10 och F10.

        

§ 7. Varningar

Dessa räknas ej samman från match till match och kan således inte resultera i avstängning i kommande match.

§ 8. Utvisningar

Vid lindrig utvisning (två varningar i samma match) får spelaren deltaga i nästkommande match. Vid grov utvisning bestämmer tävlingskommittén tillsammans med domaransvarig om spelaren skall avstängas i nästkommande match/matcher.

§ 9. Skruvdobbar

Skruvdobbar är tillåtet i åldersgrupperna P17, P15 och F17.

Skruvdobbar är förbjudet i alla övriga åldersgrupper.

§ 10. Bollstorlek

Nedanstående bollstorlekar används i samtliga matcher i turneringen.

Storlek 5: P17, P15, P14, P13 och F17
Storlek 4: P12, P11, P10, F14, F13, F12 och F10

§ 11. Åldersdispenser

Åldersdispenser tillämpas enligt följande: Två spelare i 11-manna och 9-manna samt en spelare i 7-manna får vara födda kalenderåret före den åldersklass de spelar i och vara på plan i match. När det gäller avbytare eller hela truppen finns ingen begränsning i antal.

§ 12. Protest

Sådan skall inlämnas skriftligen till sekretariatet och vara underskriven av protesterande lags ansvarige ledare senast 30 min efter att berörd match avslutats. Protestavgiften, 200:-, skall inbetalas samtidigt med protestskrivelsen. Avgiften återfås om protesten godkännes.

Protester handlägges av tävlingskommittén (Leif Lindvärn och Karl-Gustav Gustafsson) och domaransvarig (P-O Andreasson), vars beslut ej kan överklagas eller ändras.
 


Bild: Skriv ut! Skriv ut

© 2004-2017 IK Oddevold · Fossums Kvarnväg 4, 451 34 Uddevalla · 0522 - 64 56 50 · BG 704-9992